Proton VPN - Polityka prywatności

Ostatnio zmodyfikowano: 22 sierpnia 2023

Niniejsze zasady stanowią integralną część Polityki prywatności Proton(new window). Zawiera szczegółowe informacje na temat działań związanych z przetwarzaniem danych, w szczególności związanych z tworzeniem i aktywnością konta Proton podczas korzystania z Proton VPN.

Aktywność konta: Proton VPN to usługa VPN bez logów. Podczas korzystania z Usługi NIE wykonujemy żadnej z poniższych czynności:

  • Rejestrowanie ruchu użytkowników lub treści komunikatów
  • Dyskryminacji urządzeń, protokołów lub aplikacji
  • Ograniczanie połączenia internetowego

Nasza bezpłatna usługa VPN jest również objęta naszą polityką braku przechowywania logów i zasadniczo nie ma ograniczeń prędkości. Zastrzegamy sobie prawo do nałożenia ograniczeń prędkości w przypadku nadmiernego zużycia, aby zapewnić jakość usług dla wszystkich użytkowników na darmowych serwerach.

Szczegółowe informacje na temat naszej polityki no-logs VPN można znaleźć tutaj.

Wszystkie serwery Proton VPN są szyfrowane i nie rejestrujemy danych sesji VPN.

Raport przejrzystości: Informacje o żądaniach danych przez organy ścigania można znaleźć w Raporcie przejrzystości Proton VPN i Warrant Canary.

Bezpieczeństwo danych: Wszystkie informacje wymagane do prowadzenia konta są zarządzane przez serwery, które są w całości własnością i są obsługiwane przez Proton lub nasze spółki zależne. Dane te są zawsze przechowywane w zaszyfrowanym formacie na naszych serwerach, które znajdują się wyłącznie w Szwajcarii lub Niemczech, pod ochroną jednych z najsilniejszych na świecie przepisów dotyczących prywatności. Ponadto Proton jest fizycznym właścicielem i operatorem wszystkich serwerów Secure Core oraz większości naszych serwerów VPN w Szwajcarii i Niemczech (serwery należące do Proton można zidentyfikować po adresach IP, które identyfikują Proton AG jako dostawcę usług internetowych). Wszystkie serwery Proton VPN, niezależnie od lokalizacji, wykorzystują szyfrowanie całego dysku, a w bardzo mało prawdopodobnym przypadku naruszenia szyfrowania całego dysku serwery Proton VPN również nie zawierają żadnych dzienników ani danych użytkownika.