−50%

Eindejaarsaanbieding

Deals bekijken
 • Deutsch
 • Ελληνικά
 • English
 • Español (España)
 • Latinoamérica
 • فارسی
 • Français
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Bahasa (Indonesia)
 • Italiano
 • Dutch
 • Polski
 • Português (Brasil)
 • Português (Portugal)
 • Русский
 • Türkçe
 • Українська
 • Help Translate

Trusted and easy-to-use VPN app for Android TV

Trusted and easy-to-use VPN app for Android TV

Proton VPN offers an Android TV app so you can protect your privacy and access blocked and censored content while using your smart TV.

Download the app from your device's app store. Alternatively, you can install the app using your desktop browser from the Google Play Store. Just choose your Android TV as the device to install it to.

Our open source app is also available for Amazon Fire TV and Fire TV Stick, and can be downloaded as an APK from GitHub.

Download Proton VPN for your device

Android

iPhone / iPad

Windows

macOS

Linux

Chromebook

Android TV

How to use the Proton VPN TV Android app

1

Open the app and log in

Once the Android TV app is installed, run it and follow the on-screen instructions to sign-in to your Proton VPN account using any browser. You need to do this only once on the first login. If you are a Proton Mail user, you can access the Proton VPN Free plan by logging in with your Proton Mail username and password. To get a Proton VPN account, sign up here.

2

Select a country

Use your TV remote to select the country for the streaming service that you'd like to access.

3

Start secure streaming!

Your connection to our VPN server is now securely encrypted so your ISP can’t see what you get up to online. If you have a VPN Plus or Proton Unlimited plan, you can start streaming content through for Netflix, Hulu, or any other services that we support.

For step-by-step installation instructions, read our Proton VPN for AndroidTV guide.

Securely stream your favorite content from the comfort of your sofa!

Easy connect

Simply select a country you wish to stream from and our Android TV app will automatically connect you to the fastest VPN server in that country.

Stream movies and shows

Unblock popular streaming services, including Netflix, Hulu, Disney+, and more. Watch your favorite content without buffering using our fast 10 Gbps Plus servers. Available for anyone with a VPN Plus or Proton Unlimited plan.

Save your favorite countries

You can save your favorite countries for easy access at a later point.

Why use Proton VPN?

No logs VPN

We do not keep any logs that can identify what you do online

DNS and IPv6 leak protection

Our AndroidTV app will never accidentally expose your real IP address

Strong encryption

We only use secure VPN protocols and advanced encryption

Swiss based

Switzerland has some of the world's strongest data privacy laws

Beveilig
uw internet

Krijg Proton VPN
Krijg Proton VPN

Why choose the Proton VPN application for Android TV

Proton VPN is brought to you by the team behind Proton Mail, the world's largest end-to-end encrypted email service. Millions of journalists, activists, and citizens worldwide rely on Proton VPN to stay safe. Our VPN app for Android TV:

Afbeelding: Nathan Law,
Prodemocratisch activist in Hongkong

Is designed for use on a big screen with a TV remote

Lets you unblock and watch popular streaming services (Only available with VPN Plus and Proton Unlimited plans)

Is open source and fully audited by third-party professionals

Proton VPN is a community driven service with a mission to create a more free and open internet. Download our AndroidTV VPN app to join our community.

What our users are saying about us

Download a trustworthy VPN app for your Android TV

Always-on VPN & Kill switch keeps your IP address safe at all times

NetShield blocks malware, ads, and online trackers

Highest speed VPN servers for seamless streaming

Frequently Asked Questions

The Proton VPN app for AndroidTV has been specifically engineered to be secure, fast, and easy to use. You can use Proton VPN to stream your favorite shows, share files over BitTorrent, access censored content and protect your privacy.

In order to do all this, it is important to offer tools that people will actually use and find useful. Founded by CERN scientists, Proton VPN has thoughtfully engineered our Android TV app to protect your privacy, to unblock supported streaming services, and to provide a great user experience on your Smart TV.

The easiest way to install our app is from the Play Store. If visiting the Play Store page from your desktop, you can select your Android TV device when asked to "Choose a device." You can also install it from your Android TV by searching the Play Store for Proton VPN.

Sign in to the app and select a country you wish to access services from.

If you have a VPN Plus or Proton Unlimited account you can access a large selection of popular streaming services using our Android TV app. Simply select the country the service is based in to access that service. Please note using our app does not replace the need for an active account with most streaming services.

Proton VPN operates over 1,000 servers in more than 60 countries around the world, so there will always be a VPN server nearby to provide you with a secure, fast connection. Users with a VPN Plus or Proton Unlimited plan can access our large and expanding network of high-speed 10 Gbps Plus servers.

Ones you select a country. Our Android TV app will automatically connect you to the fastest VPN server available in that country.

Download Proton VPN for your device

Android

iPhone / iPad

Windows

macOS

Linux

Chromebook

Android TV

Voor klantenondersteuning, verstuur uw verzoek via het volgende formulier voor de snelste reactie:
Support Form

Voor alle andere vragen:

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: OpenPGP.js v4.10.10
Comment: https://openpgpjs.org

xsBNBFiYeeIBCACpwuYcTsACyjQaqY3tOUonokamGZf3VDuLvcA9nQnu4vlB
n1RFFUJa5Pmf2yZ9EjJFSldTl5lreE3tFf53CcZ9wKa1R6aMnN/0VqURJho0
ZTqevQlCvuJ9kKHkDck3Em0/1WWnhDJgabp+fOa5HAHoAvcNy5gVPuexTT/N
wp6QcfB7w+qFhf73s0bcSn5RC+FAYlQxZVFhFtA7/7LthBVatDJrYLYP9XJd
zOZqz9AX0XZwKal25RcVeGHkNKgloo0bTgro4D88MR7saqXFHTRhy3+Wss7c
uqrh0uIkVmqtadoK/rAbqOyFXQ2DlvSMVrEMLUvwlZbC0taqcKDfNA+FABEB
AAHNLWNvbnRhY3RAcHJvdG9udnBuLmNvbSA8Y29udGFjdEBwcm90b252cG4u
Y29tPsLAfwQQAQgAKQUCWJh54wYLCQcIAwIJEN4dfnhhw11TBBUIAgoDFgIB
AhkBAhsDAh4BAAoJEN4dfnhhw11T6PwIAKgIHTUaEcCFQ5WfmwGpdhRgFe7H
gnHR8UOFPrRKnbCOQgTVPGwCFt8UVFhEgbmtroThU89DpxFSYUOD6nZ2k1X3
X4Q9OsItFUUuhPtLJrkz5ghtZLmsAH/edTRbVU1Ew1E8KbylLFI1J5yId7zR
GdnaTXv/E7P3po5X/b08TFAhXSyYYUbMeQuthbJajtpFygr53lm47cOWa4N8
udqLhmpheaQj04DuqYXOGC08JQn+XbHzhFl5Yvlt9Idk8+7c2UJ0qgWKQ5ZV
mquRAw5HDCQM5OqF1MoImDxOH+tK3PUlvFDsLZ1WPEOHK/EN12sPBx0x1R04
fcPTPdbMwgISGM3OwE0EWJh54gEIALqhrLUpvarPc0nkuHpyJC/MsrIDPLuV
qMc49tgjgDBsyIKJFEP9qCnkSOEixaFi+nTljUSpkHGR+PvEGecmcOdW6djN
QGxon/nwBT9d8HbtxJesaEIzwRAxmqQW9MqNq4UsfNQ0VvUYqV9wEbYfdDT/
jZfz9N0hjFELF1sg3UPcCRijhf162bp+rLQdO9vWVUbOdMQvsM/kyUJ6JMXR
xUtyKC05ddxii2SMr4XUW45ostPbxJybOF5oSZpEb1EIlrTLLPAe/498XlBW
hpRAPe+9ZfNs7drMvUEFnnOXahrXAuaaZpyaS/XBaloqSb1+v2AkUep3dbSF
PaRtbXRMS+kAEQEAAcLAaAQYAQgAEwUCWJh54wkQ3h1+eGHDXVMCGwwACgkQ
3h1+eGHDXVMZ4Qf4hu5N8/uYNDqJMFRIWSCpPGxmyIVXGARG4hgR8gwPZY9K
fReAUndX3uODBNIgZU7I3YntawU1DlP6GpP6yyR/8lfUMNCAXPDmd+zTFYIJ
UDHD8sw2GRrFVzFOKUpAapWFOI4XjSMP2UiK4HgrpUjAhe1wSaa7nEjtAuYT
zFx1QSuQD1iYcOF/FAm7EuhBIfWITjYAobGM6gonPbp3IPHM52rUbulllcdV
vCLs+blcyiVCGZlNcmlg3eibAJJL19TQLqT2DbQvQ/SyVBJGjoT+y4TTRtmZ
cebEjt2KJcc4x2lzPq3z2KJNyJTOTMB+aYD9Ma9IObDds+M/+5XDWi7f
=ueTT
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
      

U kunt ons ook een Tweet sturen:
@ProtonVPN