۳۰ روز ضمانت بازگشت پول
VPN رایگان
VPN رایگان
برای همیشه
ادامه
 
 
12 months
€...
در ماه
SAVE ...
*Billed at ... Automatically renews at .
1 month
€...
در ماه
SAVE ...
*Billed at ... Automatically renews at .

Regular monthly price:

€...
EUR
USD
CHF

Proton حریم خصوصیاست

ما معتقدیم که اطلاعات آنلاین شما به شما متعلق است، نه به شرکت‌های تکنولوژی، دولت‌ها، یا هکرها. ProtonVPN شما را در اولویت قرار می‌دهد.

تصویر: Yemi Babington-Ashaye,
President, United People Global

امنیت از طریق شفافیت

تأسیس شده توسط دانشمندان، ما معتقد به پژوهش، بررسی دقیق، و شفافیت هستیم. همه برنامک‌های ما منبع باز و حسابرسی شده است تا همه بتوانند آنها را بکار برده، بهبود بخشیده، و اعتماد کنند.

تصویر: Jan Veverka,
Database Lead, Proton

دفاع از ارزش‌های اصلی

ما مردم را مقدم بر سود میگذاریم. آزادی، حریم خصوصی، و امنیت اعتقادات عمیق شده ما هستند که با هر قیمتی از آنها دفاع می‌کنیم، شامل پشتیبانی مستقیم از فعالان و روزنامه نگاران.

تصویر: Nathan Law,
فعال هنگ کنگی طرفدار دموکراسی

چرا استفادهاز ProtonVPN?

امنیت

برخلاف سایر سرویس های VPN ،با توجه به درس‌هایی که از کار با روزنامه نگاران و فعالان در این زمینه آموخته‌ایم، ProtonVPN با امنیت بعنوان تمرکز اصلی طراحی شده است.

حریم خصوصی

با ProtonVPN تاریخچه مرورگری شما خصوصی می‌ماند. بعنوان یک ارائه دهنده سوئیسی VPN, ما فعالیت کاربر را ثبت نکرده یا داده‌های آنها را با گروه‌های ثالث به اشتراک نمیگذاریم. سرویس VPN ناشناس ما اینترنت بدون نظارت ایجاد می‌کند.

آزادی

ProtonVPN ایجاد شد تا روزنامه نگاران و فعالان را محافظت کرده و سدهای سانسور اینترنت را بشکند، تا به شما اجازه دسترسی به هر وبسایت یا محتوایی را بدهد.

منبع باز

ProtonVPN منبع باز است. این بدان معنی است که کد اصلی بطور عام در دسترس بوده و هر کسی می‌تواند امنیت آن را تأیید کند. شما میتوانید نرم افزار ما را با اطمینان استفاده کنید.

بطور مستقل ممیزی شده

بعنوان یک لایه اضافی از امنیت و اطمینان، تمام برنامه‌های ProtonVPN تحت یک حسابرسی امنیتی مستقل قرار می‌گیرند بطوریکه نرم افزار ما را قبل از در دسترس عموم قرارگرفتن بازرسی می‌کند.

سیاست عدم ثبت رویدادها

ProtonVPN یک سرویس VPN سختگیرانه بدون رکورد است. ما فعالیت اینترنت شما را دنبال یا ثبت نکرده، و بنابراین قادر به افشای این اطلاعات به گروه‌های ثالث نمی‌باشیم.

دسترسی به محتوای انحصاری

ProtonVPN ایجاد شد تا روزنامه نگاران و فعالان را محافظت کرده و سدهای سانسور اینترنت را بشکند، تا به شما اجازه دسترسی به هر وبسایت یا محتوایی را بدهد.

اشتراک و بارگذاری هر چیزی

از سرورهای ما که بطور ویژه نظیر به نظیر بهینه شده‌اند(BitTorrent) جهت بارگذاری، بارگیری، و اشتراک فایلها با کارایی بالا همزمان با حفظ حریم خصوصی خود استفاده کنید.

اتصال در هر جایی

از بیش از ۵۰ محل در شش قاره انتخاب کنید، و با یک نشانی IP محلی وب را مرور کنید.

چرا استفادهاز ProtonVPN?

امنیت

برخلاف سایر سرویس های VPN ،با توجه به درس‌هایی که از کار با روزنامه نگاران و فعالان در این زمینه آموخته‌ایم، ProtonVPN با امنیت بعنوان تمرکز اصلی طراحی شده است.

حریم خصوصی

با ProtonVPN تاریخچه مرورگری شما خصوصی می‌ماند. بعنوان یک ارائه دهنده سوئیسی VPN, ما فعالیت کاربر را ثبت نکرده یا داده‌های آنها را با گروه‌های ثالث به اشتراک نمیگذاریم. سرویس VPN ناشناس ما اینترنت بدون نظارت ایجاد می‌کند.

آزادی

ProtonVPN ایجاد شد تا روزنامه نگاران و فعالان را محافظت کرده و سدهای سانسور اینترنت را بشکند، تا به شما اجازه دسترسی به هر وبسایت یا محتوایی را بدهد.

منبع باز

ProtonVPN منبع باز است. این بدان معنی است که کد اصلی بطور عام در دسترس بوده و هر کسی می‌تواند امنیت آن را تأیید کند. شما میتوانید نرم افزار ما را با اطمینان استفاده کنید.

بطور مستقل ممیزی شده

بعنوان یک لایه اضافی از امنیت و اطمینان، تمام برنامه‌های ProtonVPN تحت یک حسابرسی امنیتی مستقل قرار می‌گیرند بطوریکه نرم افزار ما را قبل از در دسترس عموم قرارگرفتن بازرسی می‌کند.

سیاست عدم ثبت رویدادها

ProtonVPN یک سرویس VPN سختگیرانه بدون رکورد است. ما فعالیت اینترنت شما را دنبال یا ثبت نکرده، و بنابراین قادر به افشای این اطلاعات به گروه‌های ثالث نمی‌باشیم.

دسترسی به محتوای انحصاری

ProtonVPN ایجاد شد تا روزنامه نگاران و فعالان را محافظت کرده و سدهای سانسور اینترنت را بشکند، تا به شما اجازه دسترسی به هر وبسایت یا محتوایی را بدهد.

اشتراک و بارگذاری هر چیزی

از سرورهای ما که بطور ویژه نظیر به نظیر بهینه شده‌اند(BitTorrent) جهت بارگذاری، بارگیری، و اشتراک فایلها با کارایی بالا همزمان با حفظ حریم خصوصی خود استفاده کنید.

اتصال در هر جایی

از بیش از ۵۰ محل در شش قاره انتخاب کنید، و با یک نشانی IP محلی وب را مرور کنید.

مورد اطمینان و توصیه شدهتوسط پیشگامان صنعت

ProtonVPN is a reliable, rock-solid VPN service that puts security and privacy first.

ProtonVPN has staked its reputation as a privacy-focused company.

I like that ProtonVPN comes from the brains behind the super-secure, encrypted email network ProtonMail.